Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rok akademicki 2022/2023

Październik 2022

  • 20.10 Wyborcze Walne Zgromadzenie KNFR (W)Koło Rosji, wybór zarządu w składzie:

Prezes: Piotr Wożgin
Wiceprezes ds. naukowych: Anna Lejk
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Olga Barczewska
Skarbnik: Anna Kovalenko
Sekretarz: Halszka Fryźlewicz

  • 26.10 Herbatka Filologa z drem Michałem Milczarkiem

Listopad 2022

  • 16.11 Spotkanie organizacyjne Sekcji Literaturoznawczej połączone z dyskusją nt. opowiadania Остров Борнгольм Nikołaja Karamzina i referatem kol. Klary Górskiej