Jak opublikować tekst

Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji ukazują się raz na kwartał. Teksty można przesyłać cały czas. Redakcja informuje jedynie o terminach do kiedy można przesyłać teksty do najbliższego numeru.

Teksty mogą publikować studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz innych Instytutów UJ. W określonych sytuacjach teksty mogą publikować także inne osoby np. studenci innych uczelni, doktoranci lub pracownicy naukowi.

Wymagania ogólne

1. Nadsyłane teksty powinny być opatrzone bibliografią i ściśle związane z tematyką Zeszytów.

2. Każdy nadsyłany tekst powinien spełniać warunki zawarte w "Wymogach publikacji w Zeszytach Naukowych Wkoło Rosji". Teksty są recenzowane przez opiekunów naukowych Zeszytów.

3. Nadsyłane teksty powinny być oryginalne. Nie będą publikowane teksty, które ukazały się już wcześniej np. w innych czasopismach naukowych.

4. W ramach działu Studenckie Serie Translatorskie są publikowane tłumaczenia tekstów literackich (proza/poezja). Nadesłane tłumaczenie powinno być wcześniej sprawdzone przez pracownika naukowego i uzyskać jego akceptację.
 

Wymogi publikacji


 

Teksty, co do których będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są plagiatami innych prac nie będą publikowane w Zeszytach.