Rok 2012

1(18)/2012

I. Dział literaturoznawczy
OLGA LEWANDOWSKA Сфера культуры как место сопротивления
тоталитаризму в песенном творчестве Александра Галича
II. Dział kulturoznawczy
MICHALINA BEDKA Estończykiem jestem i Estończykiem zostanę – EESTLANE
OLEN JA EESTLASEKS JÄÄN
PIOTR BEZA Rosyjskość w muzyce Modesta Musorgskiego
BARTŁOMIEJ RUSIN Besarabscy Bułgarzy – ochotnicy w wojnie rosyjsko-tureckiej (1877-1878)
KATARZYNA STRUZIŃSKA Sposoby przedstawiania cara Mikołaja II i jego
rodziny we współczesnej kulturze

2(19)/2012

I. Dział językoznawczy
MICHAŁ ŁUCZYŃSKI Tradycyjna kultura duchowa kozaków na terenie Rosji
(w świetle słownictwa gwarowego)
II. Dział literaturoznawczy
ANTONINA KURTOK Geneza i funkcje dziewiętnastowiecznej powieści
historycznej i jej kontekst chorwacki
KAROLINA PSZCZOŁA Muzyczny porządek poezji Bohdana Ihora Antonycza
III. Dział kulturoznawczy
MAREK WOJNAR Византийская Россия в историозофии Феликса Конечны
PAULINA GORLEWSKA Pamięć o sowieckim terrorze
w kinie rosyjskim po 1991 roku
ANETA GALARA Rosyjska muzyka rockowa wobec tradycji ludowej
Poszukiwanie folklorystycznych motywów
w twórczości grupy „Kalinow Most"